Bindeez

Bindeez är en mycket omnämnd leksak eftersom den fick priset Australian Toy of the Year år 2007 för att sedan återkallas då ett barn svalt delar från leksaken. Företaget bakom Bindeez heter Moose Enterprise. I Sverige marknadsförs Bindeez av företaget Top-Toys.